En el següent document trobareu tota la informació relacionada amb l’entrada de la Comunitat Valenciana a l’anomenada “Nova Normalitat” i sobre les activitats que es poden realitzar i les possibles regulacions extraordinàries segons el Decret  8/2020, de 13  de juny, del president de la Generalitat, (DOGV de 13 de juny), l’Acord del Consell de 19 de juny, l’Acord del Consell del 17 de juliol i la resolució del 17 d’agost del 2020 de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, sobre mesures de prevenció enfront de la COVID-19 (DOGV del 20 de juny i 18 de juliol).

news by categories

Historical news