El pròxim 20 d’abril començarà el període de matriculació per als xiquets nascuts al 2021 i 2022, per accedir a l’escola infantil municipal el pròxim curs escolar 2023-2024.
El període de matrícula serà del 20 al 28 d’abril per la Seu Electrònica de l’Ajuntament .  Posteriorment i segons les dades facilitades per Conselleria per la capacitat de les aules es comunicarà la llista d’admitits.
Les matricules es faran per la seu electrònica de l’Ajuntament (Catàleg de tràmits/Matrícula Escola Infantil) amb Certificat Digital d’un dels progenitors o tutor, on deuran aportar la següent documentació:

–       Sol·licitud de matrícula (Sol·licitud).  Deurà emplenar-se amb lletres majúscules i obligatori correu electrònic que s’utilitze normalment i el nº de SIP complet inclòs DC.
–       Certificat d’empadronament (sols els NO empadronats en El Verger).
–       Fotocopia COMPLETA del llibre de família.
–       Fotocopia de la targeta Sanitaria i de la fulla de vacunes.
–       Fotocopia nº c/c, per domiciliar els rebuts.
–       Fotocopia DNI pare i mare.

Notícies per categories

Històric de noticies