Des de la Regidoria d’Esports s’informa que les Instal•lacions Municipals tornen a estar obertes amb les mesures higièniques i sanitàries pertinents.
Aquestes són la Pista Coberta Poliesportiva, el Carrer de la Pilota, el Camp de Futbol i la Fàbrica de Sabó.
Cal seguir tots els requisits que s’especifiquen en la imatge i respectar l’aforament de cada instal•lació.
Per a fer ús de les mateixes serà necessari omplir la sol·licitud i enviar-ho a:
* correu electrònic: escolesesportives@elverger.es
* Realitzar un registre d’entrada telemàtic mitjançant la seu electrònica (elverger.sedelectronica.es), seleccionant la opció “Instancia General”. RECORDAR que hi ha que adjuntar la sol·licitud anteriorment esmentada.

Notícies per categories

Històric de noticies