L'Ajuntament del Verger s'adhereix a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori a la qual delega la supervisió de la legalitat urbanística en sòl no urbanitzable o protegit. El Ple celebrat el passat dia 08 de juliol de 2021, va aprovar per unanimitat, l'adhesió...