AJUDES A PYMES, MICROPYMES, AUTÒNOMS I PROFESSIONALS AMB DESTINACIÓ A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC PRODUÏT A CONSEQÜÈNCIA DE LA COVID19

Es convoquen ajudes, amb el suport de l’Excma. Diputació d’Alacant, destinades a pymes, micropymes, autònoms i professionals amb la finalitat de minimitzar l’impacte econòmic produït a conseqüència de la COVID-19.
Podran beneficiar-se d’aquestes ajudes les micropymes, pymes, autònoms i altres professionals subjectes a règim de mutualitat, el domicili fiscal de la qual i/o establiment on desenvolupe l’activitat es trobe al terme municipal del Verger, s’hagen vist afectades per l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, i hagen estat obligats a suspendre la seua activitat durant el període de declaració d’aquest estat.
El crèdit destinat a la convocatòria, ascendeix a 27.600 € aportats per la Excma. Diputació d’Alacant, que es repartirà de manera proporcional entre les persones sol·licitants que complisquen amb els requisits.
Es modifica el termini de presentació de sol·licituds que serà des de el dia 2 de novembre fins el 20 de novembre de 2020 de manera telemàtica i a través de la seu electrònica de l’Ajuntament del Verger, on es disposa de la informació, documentació i model normalitzat de sol·licitud per a participar en la convocatòria.  Aquelles sol·licituds presentades amb anterioritat a aquest nou termini, es donaran per admeses  i no caldrà tornar a presentar la documentació.
Aquestes ajudes son compatibles amb les anteriorment tramitades per l’Ajuntament amb la mateixa finalitat que aquestes, però incompatibles amb les ajudes que va tramitar la Generalitat Valenciana.
Totes aquelles pymes, micropymes, autònoms i professionals que hagen tramitat les ajudes convocades anteriorment per l’Ajuntament, sols hauran de presentar la documentació obligatoria per aquest tràmit.
Per a qualsevol consulta es podrà contactar amb l’Agència de Desenvolupament Local, al telèfon de contacte 966439551 i/o per correu electrònic a info@elverger.es.

AJUDES A COMERÇOS, PIMES I AUTÒNOMS

El passat Plenari Extraordinari de 22 de juny, la Corporació Municipal de l’Ajuntament del Verger va aprovar per unanimitat un paquet d’ajudes de 118.000 euros per a comerços, PIMEs i autònoms.
Aquestes ajudes van destinades a cobrir a totes i tots aquells comerços que no han pogut accedir a altres ajudes. Així, la finalitat es basa en cobrir el major nombre d’afectats des de l’esfera municipal.
Així doncs, aquestes subvencions estan pensades per a empreses que hagen experimentat una disminució dels seus ingressos del 50% o superior des de la declaració de l’estat d’alarma. És per això que hem aprovat unes bases que es troben a la pàgina de l’Ajuntament. Aquestes ajudes podran demanar-se a partir del dia 01/10/2020 amb un termini de 20 dies.
L’import està dividit en dos trams: aquelles empreses o autònoms que hagen vist aminorats els seus ingressos en més d’un 50%, ascendirà a 400 euros, mentre que aquesta quantitat es veurà augmentada un 26,5% fins els 505 euros, per a aquells que hagen vist reduït entre el 75% i el 100%.
A banda, s’ha previst una nova línia d’ajudes per a la tardor en cas que fóra necessari per un canvi de les circumstàncies sanitàries.
Aquesta línia és fruit del consens dels tres partits que formem part del Plenari Municipal, i és la nostra voluntat treballar per tal de no deixar a ningú enrere per aquesta pandèmia*.

Bases reguladores en materia econòmica i social davant la greu situació del comerç local, empreses i autònoms del municipi del Verger, com a conseqüencia de la pandemia covid-19

Programa d’actuacions en aquesta pandèmia.

 

* NOTA DE PREMSA CONJUNTA PSPV, COMPROMIS I PP.