Es convoquen ajudes, amb el suport de l’Excma. Diputació d’Alacant, destinades a pymes, micropymes, autònoms i professionals amb la finalitat de minimitzar l’impacte econòmic produït a conseqüència de la COVID-19. Podran beneficiar-se d’aquestes ajudes les...