La Generalitat Valenciana obri el termini per a sol·licitar ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de les persones treballadores autònomes empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb...