Es posa a disposició de totes les persones un resum de les ajudes que estan destinades als afectats per la xylella fastidiosa. Per a la tramitació d'aquestes ajudes; així com a més informació al respecte, contactar amb el assessor jurídic de la Generalitat en...