Suma. Gestió Tributària. Diputació d'Alacant, atés que el passat 14 de març el Govern, per Reial decret 463/2020, es va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en tot el territori nacional i, que en este...