DECRET DE CANCEL·LACIÓ DE LES FESTES PATRONALS EL VERGER 2020

L’Ajuntament del Verger anuncia mitjançant decret,  la cancel·lació de les seues Festes Patronals, que se celebren tradicionalment en el mes d’agost, així com les festes d’Octubre.  Es tracta d’una decisió presa juntament amb la corporació municipals i les diferents  associacions que participen activament en la seua organització, després d’analitzar la situació i valorar la conveniència de realitzar-les.

Davant la incertesa actual que es viu quant a l’evolució de la situació social, econòmica i sanitària que ha causat la pandèmia, s’ha tingut especialment en compte el perill que suposaria la celebració d’esdeveniments multitudinaris en els quals no pot assegurar-se que es complisquen les condicions de seguretat sanitària.