Les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral efectuen un sorteig per cada província dins dels quinze últims dies del mes de setembre dels anys parells, a fi d'establir la llista biennal de candidats a jurats.Els candidats a jurats...