El Decret 55/2019, de 5 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova la revisió del Pla integral de residus (PIR) de la Comunitat Valenciana va ser publicat al DOCV el dia 26 d'abril de 2019. L'art. 14 estableix l'obligació dels Ajuntaments de la Comunitat Valenciana de la...