Els objectius generals del curset de natació es familiaritzar l’infant amb l’aigua i evitar reaccions negatives, desenvolupar diferents habilitats bàsiques i psicomotrius, i educar la respiració en un medi diferent de l’habitual. Quan ja són més grans (a partir dels 6...