L'Ajuntament del Verger recorda que (SEMPRE QUE ES DISPOSE D'UN CERTIFICAT DIGITAL) en la seu electrònica https://elverger.sedelectronica.es/, dins del catàleg de tràmits, es troba el procediment de Sol·licitud de Certificat o Volant d'Empadronament (TRAMITACIÓ...