En base a l'actual situació sanitària produïda pel COVID-19, en particular, en la província d'Alacant, i conforme a la proposta d'actuació formulada en el si del Consell Rector de l'Organisme en la seua sessió ordinària de 25 de gener de 2021, mitjançant Resolució de...