En el DOGV de dia 20 d'abril van eixir publicades les ajudes del Pla Renhata (Subvencions per a la millora de les condiciones de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge). RESOLUCIÓ de 7 d'abril de 2021, de la Direcció General de...