L’objecte del present anunci és la provisió en Comissió de Serveis de 3 places d’Agent de la Policia Local del Verger existents en la Plantilla de l’Ajuntament, enquadrades en l’Escala d’Administració Especial, Subescala de serveis Especials, Classe Policia Local,...