96 575 01 25 - Carrer Cervantes, 10, 03770 El Verger, Alicante informacio@elverger.es

TELÈFON PER A AVARIES I INCIDÈNCIES EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC

Des de l’Ajuntament del Verger es comunica que ja està en funcionament el número de telèfon per a atendre les avaries i incidències en l’enllumenat públic.
L’horari en que es posarà en marxa el contestador automàtic, per a registrar i atendre les incidències serà:

DE DILLUNS A DIVENDRES DE 19:30 A 07:00 DEL MATÍ
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS LES 24 HORES

TELÈFON 965751003

LA RESTA D’HORES
TELÈFON 629636142

 

CANVI TEMPORAL D’UBICACIÓ DEL PUNT BLANC

A partir del dilluns 4 de febrer, el Punt Blanc canvia temporalment la seua ubicació. Ja està situat en el Polígon Industrial del Verger en la Avda. La Via (al costat del frontó municipal) fins que es construïsca el Nou punt Blanc.

ROLECE (REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I EMPRESES CLASSIFICADES DE L’ESTAT)

L’Ajuntament del Verger informa als proveïdors i empresaris que es presenten en processos de contractació en l’Administració realitzats mitjançant el procediment obert simplificat, es necessari estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (Rolece) que depen del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques o en el Registre Equivalent de la Comunitat Autònoma, tal i com dispon l’artícle 159.4-a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
L’Ajuntament podrà utilitzar el procediment obert simplificat sempre que el valor estimat del contracte d’obra siga superior a 80.000 euros però inferior a 2.000.000 d’euros o superior a 35.000 euros però inferior 100.000 euros en el cas de contractes de subministrament o serveis.

HORARI DEL PUNT BLANC I RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

Des de la Regidoria de Medi Ambient es recorda als ciutadans, que el servei de recollida de voluminosos es el dimarts i el divendres pel matí (previ avís a l’Ajuntament al telèfon 96.575.01.25) i l’horari del PUNT BLANC es el dilluns, dimecres i divendres de 10:30 a 13:00.

Pin It on Pinterest