Les ordenances estan en format PDF®. Si tinguereu cap dubte o consulta, poseu-se en contacte amb l’Ajuntament.

 

 
 

 

Ordenances Fiscals

 

 

 
 
 Basura i recollida d’escombreries196 Kb
 Tasa per prestació de serveis en el Cementeri Municipal188 Kb
 Documents administratius514 Kb
 Guals184 Kb
 Escola Infantil188 Kb
 Impost bens inmobles (IBI) (Modificada 2020)
180 Kb
 Impost instal·lacions, construccions i obres (ICIO) 176 Kb
 Impost vehicles tracció mecànica (IVTM)184 Kb
 Ocupació de via pública192 Kb
 Plusvalies184 Kb
 Instal.lacions Esportives180 Kb
 Retirada de vehicles184 Kb
 Clavegueram184 Kb
 Servei d’aigua potable151 Kb
 Taxis 476 Kb
 Ordenança municipal de tràfic226 Kb
 Canon urbanística adequació CN-332110 Kb
 Instal.lació de cadafals amb motiu dels festejos de Bous al Carrer156 Kb
 Preu públic matrimonis civils133 Kb
 Utilització de locals municipals
146 Kb
 
 
 

Ordenances Reguladores

 

 
 
 Tanques i valles
56 Kb
 Bon govern i convivència.  Tinença i protecció d’animals de companyia i potencialment perillossos
184 Kb
 Protecció contra contaminació acústica i vibracions484 Kb
 Neteja urbana 
370 Kb
 Publicitat en busties89 Kb
 Creació de registre municipal d’Associacións de veïns1,69 Mb
 Rehabilitació façanes150 Kb
 Ordenança reguladora de les escoles esportives municipals 1,48 Mb
 Ordenança reguladora per a l’autorització de llicències urbanístiques i d’activitats1,07 Mb
 Reglament instal.lacions esportives228 Kb
 Reglament municipal del registre d’unions de fet167 Kb
 Reglament Horts Urbans
57 Kb
 Rastre
245 Kb
 Ordenança reguladora de la instalalació d’equips d’aire condicionat en les façanes dels edificis
59 Kb
 Ordenança reguladora del medi rural del terme municipal del Verger
168 Kb
 Ordenança reguladora del servei del cementeri municipal del Verger
244 Kb
 Ordenança reguladora punt net
78 Kb
 Ordenança reguladora d’estacionaments i reserves d’espais en vies públiques per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda 
297 Kb
 Reglament Regulador de les Borses de treball 227 Kb

 

Share This