Les ordenances estan en format PDF®. Si tinguereu cap dubte o consulta, poseu-se en contacte amb l’Ajuntament.

 

Ordenances Fiscals

Basura i recollida d’escombreries196 Kb
Tasa per prestació de serveis en el Cementeri Municipal188 Kb
Documents administratius514 Kb
Guals184 Kb
Escola Infantil188 Kb
Impost bens inmobles (IBI)
180 Kb
Impost instal·lacions, construccions i obres (ICIO) 176 Kb
Impost vehicles tracció mecànica (IVTM)184 Kb
Ocupació de via pública192 Kb
Plusvalies184 Kb
Instal.lacions Esportives180 Kb
Retirada de vehicles184 Kb
Clavegueram184 Kb
Servei d’aigua potable151 Kb
Taxis 476 Kb
Ordenança municipal de tràfic226 Kb
Canon urbanística adequació CN-332110 Kb
Instal.lació de cadafals amb motiu dels festejos de Bous al Carrer156 Kb
Preu públic matrimonis civils133 Kb
Utilització de locals municipals
146 Kb

Ordenances Reguladores

Tanques i valles
56 Kb
Bon govern i convivència.  Tinença i protecció d’animals de companyia i potencialment perillossos
184 Kb
Protecció contra contaminació acústica i vibracions484 Kb
Neteja urbana 
370 Kb
Publicitat en busties89 Kb
Creació de registre municipal d’Associacións de veïns1,69 Mb
Rehabilitació façanes150 Kb
Ordenança reguladora de les escoles esportives municipals (modificada 2019)1,48 Mb
Ordenança reguladora per a l’autorització de llicències urbanístiques i d’activitats1,07 Mb
Reglament instal.lacions esportives228 Kb
Reglament municipal del registre d’unions de fet167 Kb
Reglament Horts Urbans
57 Kb
Rastre
245 Kb
Ordenança reguladora de la instalalació d’equips d’aire condicionat en les façanes dels edificis
59 Kb
Ordenança reguladora del medi rural del terme municipal del Verger
168 Kb
Ordenança reguladora del servei del cementeri municipal del Verger
244 Kb
Ordenança reguladora punt net
78 Kb
Ordenança reguladora d’estacionaments i reserves d’espais en vies públiques per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda (novetat 2019)
297 Kb
Reglament Regulador de les Borses de treball  (modificada 2019)227 Kb

 

Font Resize
Contraste
Share This