Finalitzat el procés de selecció dels programes EMCORP 2020 i EMERGE 2020 de les subvencions destinades, la primera a la contractació d’1 persona desocupada d’almenys 30 anys d’edat en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana i, la segona, a la contractació de 4 persones desocupades per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per a la realització d’accions previstes en plans o procediments d’emergències en l’àmbit forestal; es procedeix a la publicació de les actes de selecció, amb la finalitat que les persones interessades puguen presentar davant la Comissió de Baremació les reclamacions o al·legacions que estimen pertinents.

Notícies per categories

Històric de noticies