L’Objecte d’aquesta ajuda es pal·liar l’increment dels costs energètics des del 24/02/2022 fins la data de la convocatòria
Les Persones beneficiàries son aquells treballadors/es autònoms/es que complisquen els següents requisits:
1.- Alta_ mínima des del 24/02/2022 fins la data de la convocatòria
2.- Inscrites en algun epígraf de l’IAE reflectit en l’annex https://dogv.gva.es/datos/2022/07/14/pdf/2022_6805.pdf
3.- Acrediten, mitjançant una declaració responsable únicament, una afectació econòmica per l’increment dels costs energètics per un import igual o superior a 300 € (variació de febrer a juny del 2022 respecte del mateix període del 2021)
L’ajuda serà de 300 € per persona beneficiària
El període de sol·licitud serà des de les 09.00 h del 15/07/2022 fins les 23.59 h del 22/07/2022
La tramitació es podrà realitzar en aquest enllac: https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22706
La sol·licitud de data i franja horària per a presentar la sol·licitud (no requereix signatura electrònica)
La presentació de la sol·licitud mitjançant el tràmit (requereix signatura electrònica)
Documentació a aportar:
1.- Formulari de sol·licitud
2.- NIF
3.- Declaracions responsables
Les bases reguladores es poden consultar en el següent enllaç: https://dogv.gva.es/datos/2022/07/12/pdf/2022_6579.pdf
Per a realitzar el tràmit de Cita prèvia, per a fer la sol•licitud: https://eturnos.gva.es/eturnos…/EMENERHA22/index.html…
*Més info en ADL El Verger*

Notícies per categories

Històric de noticies