AJUDES DIRECTES DE SUPORT A LES PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES EN ACTIVITATS ESPECIALMENT AFECTADES PER L’INCREMENT DELS COSTS ENERGÈTICS DE LA INVASIÓ D’UCRAÏNA PER PART DE RÚSSIA

Inici | AJUDES DIRECTES DE SUPORT A LES PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES EN ACTIVITATS ESPECIALMENT AFECTADES PER L’INCREMENT DELS COSTS ENERGÈTICS DE LA INVASIÓ D’UCRAÏNA PER PART DE RÚSSIA

L’Objecte d’aquesta ajuda es pal·liar l’increment dels costs energètics des del 24/02/2022 fins la data de la convocatòria
Les Persones beneficiàries son aquells treballadors/es autònoms/es que complisquen els següents requisits:
1.- Alta_ mínima des del 24/02/2022 fins la data de la convocatòria
2.- Inscrites en algun epígraf de l’IAE reflectit en l’annex https://dogv.gva.es/datos/2022/07/14/pdf/2022_6805.pdf
3.- Acrediten, mitjançant una declaració responsable únicament, una afectació econòmica per l’increment dels costs energètics per un import igual o superior a 300 € (variació de febrer a juny del 2022 respecte del mateix període del 2021)
L’ajuda serà de 300 € per persona beneficiària
El període de sol·licitud serà des de les 09.00 h del 15/07/2022 fins les 23.59 h del 22/07/2022
La tramitació es podrà realitzar en aquest enllac: https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22706
La sol·licitud de data i franja horària per a presentar la sol·licitud (no requereix signatura electrònica)
La presentació de la sol·licitud mitjançant el tràmit (requereix signatura electrònica)
Documentació a aportar:
1.- Formulari de sol·licitud
2.- NIF
3.- Declaracions responsables
Les bases reguladores es poden consultar en el següent enllaç: https://dogv.gva.es/datos/2022/07/12/pdf/2022_6579.pdf
Per a realitzar el tràmit de Cita prèvia, per a fer la sol•licitud: https://eturnos.gva.es/eturnos…/EMENERHA22/index.html…
*Més info en ADL El Verger*

Notícies per categories

Històric de noticies