La Regidoria de Comerç comunica les ajudes EMPRENEM COMERÇ 2024, destinades a incrementar la competivitat, la innovació i la qualitat en les pimes comercials.
Si tens previst obrir un comerç al públic entre l’1 de febrer i el 30 de setembre de 2024, estes ajudes poden ser per a tu.
Es consideraran subvencionables les despeses corrents derivades del manteniment d’un establiment comercial amb un nou titular o de la implantació d’una activitat comercial en un local en el qual, amb anterioritat, s’haja desenvolupat activitat econòmica. L’establiment deurà, si és el cas, obrir-se al públic entre l’1 de febrer i el 30 de setembre de 2024.
Les ajudes aniran destinades a finançar les despeses corrents realitzades des de l’1 de gener de 2024 fins al 30 de setembre de 2024, tots dos dies inclosos.
Més concretament:
– Estudis de viabilitat i factibilitat comercial, distribució, il•luminació, estalvi energètic i disseny de l’establiment.
– Despeses de gestoria, notaria i registres necessaris per a la constitució de l’empresa o per a l’inici de l’activitat en l’establiment comercial i a més, si és el cas, en línia.
– Despeses de lloguer de local generats fins al 30 de setembre de 2024.
L’ajuda a concedir per establiment, serà al 50% amb el límit de 10.000 euros, sense que en concepte de lloguer es superen els 5.000 euros de subvenció.
El termini de sol·licituds serà des del 15 de gener fins el dia 9 de febrer de 2024, tots dos inclosos.
RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2023, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual s’efectua la convocatòria anticipada per a l’exercici 2024 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania. [2023/13238].
Les sol•licituds, segons el model normalitzat disponible en el corresponent tràmit telemàtic segons l’ajuda que es pretenga sol•licitar, de les regulades en esta convocatòria, es presentaran únicament per via telemàtica, a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
𝗠É𝗦 𝗜𝗡𝗙𝗢:
𝗔𝗗𝗟 𝗘𝗟 𝗩𝗘𝗥𝗚𝗘𝗥
𝗮𝗱𝗹@𝗲𝗹𝘃𝗲𝗿𝗴𝗲𝗿.𝗲𝘀
96 643 95 51

Notícies per categories

Històric de noticies