La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha convocat les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per a l’exercici 2020 on podran ser beneficiàries les empreses qualificades com pimes que exercisquen o vagen a exercir l’activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les següents, segons: – CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d’ abril, CNAE-2009): Secció G, Divisió 47, excepte els grups i les classes 4726, 473, 4773, 478 y 479. – IAE (Reial Decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): Secció Primera, Divisió 6, Agrupacions: Agrupació 64 excepte el grup 646 y l’epígraf 647.5. Agrupació 65 excepte l’ epígraf 652.1 i els grups 654 i 655.

Línia Emprenem Comerç, que recolza despeses corrents derivades del manteniment d’un establiment comercial amb nova titularitat o de la implantació d’una activitat comercial en un local en què, amb anterioritat, s’haja exercit activitat econòmica. L’establiment ha d’estar ubicat a la Comunitat Valenciana i, si és el cas, obrir-se al públic entre l’1 de febrer i el 30 de setembre de l’exercici en què es convoque l’ajuda.
Tots els detalls en: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15256&version=amp

Línia Avalem Comerç, inversions en equipament per a l’establiment comercial i la implantació de la venda en línia segura o la integració d’aquesta en una plataforma en línia de comerç electrònic. Es consideren susceptibles de suport les actuacions efectuades des de l’1 de gener de 2020 fins al 30 d’octubre de 2020.
Tots els detalls en: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2921

Termini de presentació
Des del dia 10 FINS EL 31 DE GENER DE 2020, ambdós inclosos.

Normativa
https://verger.portaldelcomerciante.com/es/seccion/view/ayudas-y-subvenciones  
Els comerços interessats poden obtindre tota la informació a l’ADL EL VERGER. adl@elverger.es 
Telf. 966439551

Notícies per categories

Històric de noticies