Ajudes per a finançar els costos fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de les treballadores i treballadors autònoms o per compte propi de la Comunitat Valenciana que, dins l’any natural de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (d’ara endavant DOGV), hagin cotitzat o estiguin en condicions de cotitzar almenys tres anys i fins a un màxim de cinc anys ininterrompudament, d’acord amb els requisits que estableix l’Ordre 15/2017, de bases reguladores (http: //www.dogv.gva.es/datos/2017/07/24/pdf/2017_6763.pdf).

REQUISITS:
a) Estar donades d’alta en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms de la Seguretat Social (RETA).
b) Complir, dins l’any natural de la Resolució de convocatòria, un període de cotització mínim de tres anys i màxim de cinc anys ininterromputs.
c) Desenvolupar la seva activitat econòmica a títol lucratiu, de forma habitual, personal i directa a la Comunitat Valenciana.
d) No comptar amb més de nou persones treballadores contractades per compte d’altre el dia de publicació de la convocatòria en el DOGV.
e) Tindre complits 19 anys d’edat en la data de publicació, en extracte, de la Resolució de convocatòria en el DOGV.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Finalitzarà el 3 d’abril de el 2019.

Detall de Procediment publicat al PROP:
https://www.gva.es/…/procedimientos;jsessionid=vlJVcJyLY29y6…

+ INFO en ADL VERGER
Tel. 966439551
adl@elverger.es

Notícies per categories

Històric de noticies