Les Ajudes Parèntesi troben el seu fonament en raons d’interés públic derivades de la necessitat d’adoptar mesures de suport als sectors més afectats per la pandèmia, que eviten un deteriorament del seu teixit empresarial i que ajuden a la conservació de l’ocupació mitigant les conseqüències socials que suposa la paralització de determinades activitats econòmiques acordat per la resolució de 19 de gener de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’estableixen mesures excepcionals i addicionals en l’àmbit de la Comunitat Valenciana com a conseqüència de l’agreujament de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. (DOGV núm. 9001bis, de 2021.01.20). (DECRET LLEI 1/2021, de 22 de gener, de l’Consell, pel qual s’aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia).

Les presents ajudes van dirigides a les persones autònomes i empreses amb un màxim de 10 treballadors que desenvolupen la seua activitat en el municipi de El Verger i pertanyen a algun dels sectors establerts en l’Annex I d’aquesta convocatòria. Tot això, en concordança amb el que estableix el Decret Llei 1/2021 esmentat.

Les sol·licituds i la documentació corresponent es presentaran telemàticament de forma obligatòria a través de la Seu Electrònica Municipal

El plaç de presentació de sol·licituds serà de quinze dies naturals a partir del dia següent a la data de publicació de les bases en el BOP, que ha sigut hui 05 de març del 2021.

Per a qualsevol informació, contactar via correu electrònic a l’adreça adl@elverger.es o al telèfon 966439551.

Notícies per categories

Històric de noticies