Mitjançant el present anunci, es posa en coneixement dels aspirants de les borses de treball de:

– Educador/a infantil
– Serveis municipals
– Administració

Per a totes aquelles persones que NO ho hagen aportat en la seua instància primera, hauran de presentar la següent documentació, per a poder puntuar la seua sol·licitud:
– Documentació que acredite la totalitat dels ingressos de la unitat familiar (declaració de renda de TOTS els membres i no sols la de l’interessat/a. En cas de no estar obligats a realitzar-la, certificat negatiu).
– Documentació acreditativa de TOTS els integrants de la unitat familiar (certificat de convivència, llibre de família, etc…on consten TOTS els membres de la unitat familiar (cònjuge, fills/es a càrrec, etc…).

Tot això, a fi de poder obtindre la renda per càpita de la unitat familiar (criteri 1 de l’ANNEX I CRITERIS DE BAREMACIÓ PERSONALS).

Termini per a aportar la documentació: del dia 14 al 18 de setembre 2020.

Notícies per categories

Històric de noticies