La Regidoria de Medi Ambient inicia la campanya de neteja de les  parcel·les de particulars per tal de garantir mesures de seguretat i higiene així com prevenir possibles incendis durant els mesos d’estiu.

Per això, cal que els veïns i veïnes del Verger  mantinguen en bones condicions els seus solars i que complisquen els següents requisits:

–  Mantenir la parce·la segada i neta de qualsevol residu.
–  Mantenir les tanques vegetals retallades sense envair la via pública.

La neteja de les parcel·les s’ha de realitzar abans del 15 de juny.  En cas contrari i d’acord amb la legislació vigent, aquest Ajuntament procedirà a la incoació del corresponent expedient d’ordre d’execució.

Notícies per categories

Històric de noticies