Els objectius generals del curset de natació es familiaritzar l’infant amb l’aigua i evitar reaccions negatives, desenvolupar diferents habilitats bàsiques i psicomotrius, i educar la respiració en un medi diferent de l’habitual.
Quan ja són més grans (a partir dels 6 anys) tenen com a objectiu principal afavorir el desplaçament autònom per l’aigua sense material auxiliar. A més a més, es treballa la coordinació dels segments corporals amb les respiracions i la iniciació als diferents estils de la natació.
Es treballarà fomentant l’aprenentatge dinàmic i divertit, potenciant el desenvolupament garantint la seva continuïtat.

Notícies per categories

Històric de noticies