El Govern ha acordat prorrogar durant un any la validesa dels documents nacionals d’identitat que caduquen des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma dissabte passat 14 de març.
Aquesta mesura ve recollida en el Reial decret llei de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de l’COVID-19, aprovat en Consell de Ministres. “Queda prorrogada per un any, fins al dia tretze de març de dos mil vint-i-u, la validesa del document nacional d’identitat de les persones majors d’edat titulars d’un document que caduque des de la data d’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020 , de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 “, assenyala el text legal.
També s’indica que “la pròrroga de la validesa del document nacional d’identitat permetrà que puguin renovar-se, d’acord amb el procediment actual, els certificats reconeguts incorporats al mateix per igual període”.

 

Notícies per categories

Històric de noticies