La MASSMA posa en marxa PANGEA, que és un servei que naix per a donar suport a la ciutadania i als ajuntaments, així com al teixit associatiu i el tercer sector de la comarca, amb l’objectiu de promoure la integració i la convivència amb persones migrades.

L’Oficina Comarcal PANGEA té la missió de desenvolupar diferents recursos i serveis per a garantir els drets fonamentals de la ciutadania al voltant de tres eixos de treball.

•       Cohesió social i convivència: La cohesió social és la vinculació dels membres d’una col•lectivitat entre elles i com a grup; és una condició fonamental per garantir el benestar de la societat.
•       Inclusió social: Les persones migrades majoritàriament tenen característiques específiques de vulnerabilitat en l’àmbit relacional en haver de construir i generar un nou entorn que pot generar major exclusió social o risc.
•       Garantir els drets de les persones migrades: És necessari el lideratge de la política migratòria i la coordinació interdepartamental amb la resta de serveis i polítiques públiques (cooperació, educació, salut, ocupació, habitatge, drets civils…), així com l’assessorament complet i la seua atenció.

Els Objetius son:

• Detectar i analitzar les necessitats de la població migrant del municipi.
• Planificar estratègicament les actuacions encaminades per avançar cap a la igualtat i la inclusió de les persones migrants.
• Establir un espai de coordinació entre administració i entitats socials que treballen en l’àmbit de la migració, per al desenvolupament del treball en xarxa.
• Realitzar actuacions concretes per a garantir l’accés normalitzat de la població migrant als recursos públics.
• Col·laborar en la implantació de la xarxa pública d’allotjament per a persones migrants en situació d’exclusió i altres serveis que s’implementen per a millorar la seua inclusió.
• Fomentar la participació comunitària i la igualtat de tracte de les persones migrants i previndre el racisme i la xenofòbia.

Més informació en el següent enllaç https://massma.org/presentacio-del-servei-pangea/

Notícies per categories

Històric de noticies