L’Ajuntament i la Policia Local del Verger van organitzar el passat divendres un dispositiu de control d’accessos i vigilància que  va constar de la Policia Local del Verger, personal de Protecció Civil i personal encarregat del mercat ambulant per protegir els ciutadans, i alhora fer complir el pla de seguretat establert per a la seua obertura i posada en marxa a la fase de la desescalada.
En els accessos es va a situar un dispensador d’hidrogel d’ús obligatori abans d’accedir a l’espai de compra, quedant prohibit tocar els aliments o productes pels clients, que exclusivament podien ser manipulats pels venedors, i les persones en espera han de guardar una distància de 2 metres. A més, la Policia Local del Verger recorda que totes les persones que presenten símptomes compatibles amb el COVID-19 han de guardar quarantena en casa.
La Policia Local durant tot el divendres va comprovar que els llocs de venda estaven separats per una via de trànsit, i amb una distància mínima entre ells de 6 metres, permetent una separació mínima de 2 metres entre els laterals, i en cas que les mesures del lloc no ho facin possible, queda restringida l’activitat a un sol venedor.
Els venedors faran ús sempre de guants de protecció i mascareta, seguint les instruccions i recomanacions d’higiene enfront del COVID-19. S’ha de respectar la distància de 2 metres entre el lloc de venda i la clientela, i aquesta distància estarà convenientment senyalitzada.
Es necessari complir estrictament les mesures de seguretat, utilitzar les entrades i sortides establertes, respectar els torns i distàncies, sent recomanable l’ús de les màscares i abandonar el recinte a l’finalitzar la compra.

Notícies per categories

Històric de noticies