Oferta de turisme actiu com l’esport de muntanya. S’ha establit una zona d’escalada situada en el paratge conegut com la Penya Roja, creant-se 12 noves vies d’escalada en la part denominada la “Cara de l’Indi”.

S’ha instal·lat un panell informatiu general de la zona d’escalada. El cartell està situat al Parc Públic “Ombria de Segària”, on es troba la zona d’aparcament i es disposa d’un zona de descans amb jocs infantils.

En ell s’indica la ubicació en la paret, així com informació complementària a cadascuna de les vies (nom, dificultat i altura mitjana).

També s’han instal·lat dos panells indicadors de com arribar a la zona d’escalada des del parc públic i la zona d’aparcament.