S’informa de les condicions en les que es pot realitzar activitat física no professional a l’aire lliure durant la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19.
Cal especificar que en el cas del poble del Verger som menys de 5.000 habitants i per tant, les franges horàries no s’apliquen. Des de les 6:00 hores fins les 23:00 hores es poden fer les activitats que recull aquesta ordre.

Notícies per categories

Històric de noticies