Què és el Cens Electoral?

El Cens Electoral conté les inscripcions de les persones amb dret de sufragi, en general els espanyols majors d’edat no incapacitats, tant si són residents a Espanya com si són residents a l’estranger, sense perjudici de la seua possible ampliació per a les Eleccions Municipals i al Parlament Europeu amb els electors estrangers residents a Espanya que tinguen el dret de sufragi reconegut legalment, per ser nacionals d’altres països de la Unió Europea en les Eleccions al Parlament Europeu i municipals, o d’altres països en les Eleccions locals en virtut d’un Tractat que així ho establisca.

Per a les pròximes eleccions a les Corts Generals del 23 de juliol de 2023, el Cens Electoral vigent, es el tancat l’1 de març de 2023.

Com consultar el Cens Electoral?

Qualsevol interessat podrà consultar telemàticament les seues dades d’inscripció en el Cens Electoral vigent en cada mes o per a unes eleccions o referèndum.
La inscripció en el Cens Electoral conté dades personals i del domicili de residència dels electors, a més del municipi d’inscripció a efectes electorals per als espanyols residents a l’exterior. Quan la consulta es realitza en un període electoral es presenten a més les dades de la taula i local electoral.
El resultat de la consulta es presenta en pantalla i podrà ser imprés.

A més, amb motiu de les eleccions a les Corts Generals del 23 de juliol de 2023, s’obri a l’Ajuntament el servei de consulta dels cens electoral del sisé al tretzé dia posterior al de la publicació de la convocatòria, ambdós inclosos, és a dir, del  5 al 12 de juny de 2023, a aquest efecte de possibles reclamacions.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona interessada que tinga la condició d’elector i dispose d’un certificat electrònic dels publicats a la seu electrònica de l’INE, o presencialment a l’Ajuntament (despatx de Secretaria).

 

Notícies per categories

Històric de noticies