La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport farà l’enviament, per SMS, del ‘val-beca menjador’ als telèfons mòbils de les famílies de vora 60.000 alumnes amb beca completa de menjador escolar. D’aquesta manera, es rebrà un enllaç que condueix a un espai en què cal posar el DNI o NIE del pare, la mare o tutor o tutora legal del menor que va sol·licitar aquest curs escolar la beca menjador de cada fill o filla. En aquest espai també es demanarà que es pose el número de telèfon mòbil on s’ha rebut el SMS.

Notícies per categories

Històric de noticies